skip to Main Content

Lisanne Stenekes

JIJ hebt de regie. Droom ’s nachts, realiseer overdag. 

Onze praktijk bestaat inmiddels 10 jaar. Ervaringen in mijn eigen leven hebben ertoe geleid dat ik destijds de praktijk heb opgericht. Zelf ben ik in mijn latere jeugd een intensief en helend proces van traumaverwerking aangegaan. Ik heb het gevoeld, ervaren en doorleefd. Samen met mijn cliënten ga ik aan de slag om ervoor te zorgen dat zij zich weer staande kunnen houden, de regie over hun leven terug krijgen en weer gelukkig kunnen zijn. Zodat ze weer kunnen leven vanuit het gevoel dat zij de moeite waard zijn.

Naast de praktijk heb ik een trainingscentrum opgericht (de Stenekes Academy) waar vanuit wij verschillende trainingen aanbieden voor volwassenen die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling, waaronder professionals in het onderwijs, therapeuten en coaches. In onze trainingen werken we op dezelfde manier als met onze cliënten: lichaams- en ervaringsgericht.

Back To Top