skip to Main Content

Over ons

Over Expertisecentrum Stenekes

Gebundelde krachten. Werken met één aanspreekpunt. Alle hulp en begeleiding onder één dak. Praktisch, effectief, duidelijk en korte lijntjes. Daar houden wij van. Eén naam, één visie, maar dus twee expertises. Wij bieden zowel meiden- als jongenscoaching.

Onze missie

Wij werken er dagelijks aan om jongeren de regie over hun leven terug in eigen handen geven door het vergroten van hun zelfkennis, zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn om zo ingeslepen patronen te doorbreken en te werken aan een positief toekomstperspectief. Dit doen wij door hen toekomst-, lichaams- en ervaringsgericht te coachen. Hierbij staat de cliënt altijd centraal, werken we samen op basis van integriteit, vertrouwen en wederzijds respect, ligt de kwaliteit van onze zorg hoog en bewegen we mee met de ontwikkelingen in de maatschappij.

“Jongeren zijn door zelfkennis, zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn in staat
om de regie (terug) in eigen handen te nemen en keuzes te maken die goed zijn
voor henzélf zodat zij hun leven positief vorm kunnen geven en gelukkig kunnen zijn”

onze kernwaarden

Kwaliteit, Integriteit en Innovatie zijn de grondbeginselen en de drijfveren waar wij als bedrijf in geloven en aan vasthouden in ons dagelijks beleid. Onze kernwaarden zijn goed in onze bedrijfscultuur verankerd en al onze werknemers omarmen deze in hun werkzaamheden en omgang met elkaar binnen ons bedrijf.

In de omgang met elkaar, het maken van keuzes en het schrijven en uitvoeren van beleid zijn wij daarnaast scherp op Leiderschap, Gelijkwaardigheid en Verantwoordelijkheid.

Kwaliteit
‘Goed’, ‘beter’ en ‘best’ volstaan, maar wij gaan voor ‘Uitstekend’.
Dat is wat we altijd voor ogen houden, waar we naar streven en wat we willen waarborgen op alle lagen van onze zorg en begeleiding, voor zowel onze cliënten als onze werknemers. We werken er iedere dag opnieuw aan om uitstekende zorg te leveren aan onze cliënten en om de beste werkomstandigheden en mogelijkheden te bieden aan ons personeel, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen (blijven) halen. Kwaliteit is de optelsom van kennis, welbevinden, werkomstandigheden en het in staat zijn om op de juiste manier in te spelen op de behoefte die leeft onder cliënten en werknemers. In het maken en uitvoeren van ons beleid staat dan ook voorop dat tevredenheid en werkplezier van onze werknemers niet ten koste gaan van-, maar juist ondersteunend zijn in het leveren van uitstekende kwaliteit.

We sturen op uitkomsten. De kwaliteit van onze zorg ligt hoog en blijven we hoog houden door als bedrijf zijnde op tijd en adequaat in te springen op ontwikkelingen in de zorg én in de maatschappij. De kwaliteit van ons bedrijf wordt getoetst aan de hand van halfjaarlijkse audits door de gemeente. De kwaliteit van coaching die onze coaches bieden tijdens de individuele (en groeps-)sessies blijft hoog door het continu blijven volgen van trainingen t.b.v. persoonlijke- en professionele ontwikkeling en intervisie en supervisie. Cliënten en/of ouders waarderen hun traject in een transparant klantwaarderings-systeem dat wordt doorgestuurd naar de gemeente. In 2022 werden we beoordeeld met 8,6 als gemiddeld cijfer. Zeer goed, maar we blijven gaan voor uitstekend.

Integriteit
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
Eerlijkheid, openhartigheid, transparantie, betrouwbaarheid en duidelijke communicatie staan bij ons hoog in het vaandel. Zowel in ons team, als in de relatie met cliënten, ouders en instanties. We draaien niet om zaken heen en houden ons aan gemaakte afspraken. Alleen op die manier is een solide band op basis van vertrouwen en wederzijds respect mogelijk, welke weer een voorwaarde zijn voor het aangaan van een echt succesvolle samenwerking.

Innovatie
We werken altijd aan verbetering van onze diensten, werkwijzen en samenwerkingen.
Wij hebben laten zien dat er in de jeugdzorg een ander geluid mogelijk is binnen het gevraagde kader van de gemeente. Wij zijn een coachingpraktijk en begeleiden jongeren op een manier die verschilt van vele andere coachingspraktijken, maar die keer op keer succesvol blijkt en waarbij de principes van ‘wat coaching inhoudt’ overeind blijven. Ons bedrijf heeft een open en flexibele cultuur en blijft in beweging.

Innovatie helpt onze cliënten én ons bedrijf verder; er is zowel een maatschappelijk- als een bedrijfsbelang. Dit vraagt om ambitie en ondernemerschap. Onze werknemers spelen hierin een essentiële rol en in de keuzes die we op dit gebied maken staan onze cliënten altijd centraal. Innovatie kan zorgen voor efficiëntere werkwijzen en het optimaliseren van maatwerk door vernieuwing, maar ook door dingen weg te laten, en door processen te vereenvoudigen. We staan open voor- en creëren mogelijkheden tot nieuwe samenwerkingen, zolang deze ondersteunend zijn, een bijdrage leveren aan-, of van meerwaarde zijn in de zorg voor onze cliënten.

Leiderschap
Jij neemt de verantwoordelijkheid voor de allerbeste versie van jezelf.
Persoonlijk leiderschap is onafhankelijk van je positie op de werkvloer. Persoonlijk leiderschap gaat namelijk over leven naar je eigen waarden, je diepste drijfveren en verlangens. En -heel belangrijk!- die in de wereld durven zetten, op een manier waarbij je dicht bij jezelf blijft, je je grenzen bewaakt en respect hebt voor de ander en jezelf. Wij sporen zowel onze cliënten als onze werknemers aan om stappen en keuzes te maken met hun hoofd (ratio) én hart (intuïtie en ingevingen). Om trouw te blijven aan wat je belangrijk vindt en waar je in gelooft. Om je doelen te bereiken zet je je eigen lijnen uit, je bepaalt je koers én je stuurt jezelf aan. Loyaal zijn aan je eigen waarden doet je volhouden als het moeilijk wordt, het inspireert en motiveert en levert je uiteindelijk het meeste op. Of dat nou gaat om voldoening, werkplezier, betrokkenheid, vitaliteit, productiviteit, creativiteit of financieel resultaat.

Gelijkwaardigheid
We zien gelijkwaardigheid als een recht, een plicht én een verantwoordelijkheid.
Vrouwen en mannen verschillen van elkaar, er zijn verschillen in achtergrond, levensovertuiging- of standaard, opleiding, doelen en behaalde successen. Niemand is gelijk, maar iedereen verdient wél eenzelfde benadering en behandeling. Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn twee verschillende zaken. We erkennen verschillen en bieden vanuit gelijkwaardigheid al onze werknemers én cliënten gelijke kansen. Wij hanteren op geen enkel gebied een voorrangsbeleid. Beloning van onze werknemers is op basis van functie, verantwoordelijkheden en inzet. Iedereen heeft waardevolle betekenis binnen ons bedrijf, wordt gezien, gehoord, gewaardeerd en op waarde geschat. We maken geen onderscheid in benadering van- en omgang met onze mannelijke en vrouwelijke werknemers, cliënten, ouders en andere betrokkenen. Anders gezegd: we delen niet aan iedereen dezelfde schoen uit, maar geven iedereen de schoen die past. De kracht zit ‘m juíst in de verschillen. Zo gaan we met elkaar om en hier houden we elkaar scherp op.

Verantwoordelijkheid
Wiens pakkie-an is het?
Wie voor- en met ons werkt, voelt zich verbonden met onze visie en met de doelen die we als bedrijf nastreven. Wij hebben vertrouwen in ons team en ons team heeft vertrouwen in ons en in elkaar. Dat vraagt van onze kant een stuk vrijheid voor onze werknemers in het uitvoeren van hun taken (hoe, waar, wanneer, hoe laat) en dat vraagt van onze werknemers een stuk verantwoordelijkheidsgevoel: het vermogen en de bereidheid om rekenschap af te leggen over je eigen doen en laten. Dat geldt dus niet alleen voor de uitvoering en kwaliteit van je eigen werk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedachten, gevoelens, handelingen en reacties. Het gaat dus ook over hoe je omgaat met elkaar; bijvoorbeeld hoe je communiceert met collega’s of cliënten, of je je afspraken nakomt, of je de uren maakt waarvoor je betaald wordt, of -wanneer iets of iemand jou belemmert in je werk(plezier), jij je hierover bij de juiste personen uitspreekt.

wij communiceren transparant en in duidelijke taal. Dat scheelt veel gedoe.

gebundelde krachten

Ons expertisecentrum is ontstaan door een samenwerking van Lisanne Stenekes ‘Coaching voor meiden en jonge vrouwen’ en het door Jan Stenekes opgerichtte KICK Jongenscoaching . Onze doelgroepen verschillen, maar de visie en werkwijze van onze coaches komt overeen. We zijn in een paar jaar tijd gegroeid van een kleine praktijk naar een gezond, goedlopend bedrijf. Ons team is groter geworden, maar zónder onze cliënten en onze persoonlijke benadering uit het oog te verliezen. JIJ staat centraal.

vergoedingen

Wij hebben met alle gemeenten in Friesland een zorgcontract afgesloten. Dit betekent dat coachingstrajecten onder de 18 jaar worden vergoed. Ben je 18 jaar of ouder? Neem dan contact met ons op over je vergoeding, want ook dan zijn er mogelijkheden. Je vindt ons in Sneek, Friesland. Op Hegedyk 9 hebben we verschillende kantoor- en praktijkruimtes en we werken ook veel op locatie: buiten, in de natuur. Je bent ons misschien al wel eens tegengekomen in het Burgemeester Rasterhoffpark?

Jan en Lisanne Stenekes

Samen met onze 3 kinderen wonen wij in hartje Friesland. Beide wilden wij iets wezenlijks betekenen voor opgroeiende jongeren die de grip zijn kwijtgeraakt of op het punt staan dat te verliezen. Lisanne begon in 2008 met haar eigen praktijk, Jan startte in 2015. Lees hieronder verder over onze achtergrond en drijfveren en hoe dit uiteindelijk resulteerde in ons goedlopende bedrijf: Expertisecentrum Stenekes.

Lisanne Stenekes

Na een periode werkzaam te zijn geweest in het onderwijs besloot

Jan Stenekes

Er werken steeds minder mannen in het onderwijs. Een spijtig

Team ECS

Ons team bestaat uit 6 meidencoaches, 7 jongenscoaches en 5 collega's achter de schermen.
Back To Top