skip to Main Content

Ouders

Hulp inschakelen

Samen het beste voor jouw kind

Jouw kind. Waar je van houdt, je geïnteresseerd in bent en voor klaar staat. Je leeft je in. Je zorgt, je troost, denkt mee, viert mee. Je motiveert en stimuleert. Je geeft je (on)gevraagd advies bij het maken van keuzes. Je ruimt puin of strijkt glad. Je praat en je luistert. Natuurlijk rommelt, dondert en ontploft het wel eens in huis, maar dat is ook onvermijdelijk wanneer je te maken hebt met verschillende karakters, denkwijzen én belangen. Bij een groot aantal van onze cliënten spelen de ouder(s)/verzorger(s) gelukkig een belangrijke rol in het dagelijks leven van hun kind of jongvolwassene. Maar dat betekent níet dat jij overal een antwoord op hebt. Zij, hij of jullie lopen soms tegen problemen aan waar jij op dat moment niet zomaar iets aan kan veranderen.

Wanneer je vastloopt is het fijn om uit kunnen reiken naar iemand die geschoold en gecertificeerd is en door kennis en ervaring precies weet wat wérkt. Wij gaan graag samen met jullie dit traject in zodat het vertrouwen en de rust terug zullen keren en jullie positief naar de toekomst kunnen kijken. Wanneer je als ouder/verzorger hulp inschakelt voor het welzijn van je kind kan het zijn dat je het gevoel krijgt dat je buitenspel staat. Dit willen wij te allen tijde voorkomen!

Is je kind jonger dan 18 jaar? Dan zijn ouder(s), voogd(en) of begeleider(s) altijd aanwezig tijdens het oriëntatiegesprek. Tijdens het traject word je op de hoogte gehouden van de zaken waar we tegenaan lopen of die ons opvallen en de ontwikkelingen die je kind doormaakt. Er is veel en makkelijk contact via telefoon, mail en/of Whatsapp. Ook voor jullie vragen is jullie coach bereikbaar. Om jullie meer inzicht te geven in onze visie.

Karakterstructuren?

Het karakter van je kind

Waarom denkt en doet je kind zoals het doet? Om daar een antwoord op te krijgen is het belangrijk om wat meer te weten te komen over zijn of haar karakter.

Er zijn vijf verschillende karakterstijlen. In je eerste zeven levensjaren wordt je karakter gevormd. Een deel van je karakter krijg je mee van je ouders (genen) en een deel wordt gevormd door opvoeding, omgeving en gebeurtenissen. Iedereen ontwikkelt twee karakters het sterkst. Vanuit die karakters leef je, maak je keuzes en reageer je. Ieder karakter heeft sterke kanten, maar ook valkuilen, behoeftes en opgebouwde mechanismen die vaak helpend-, maar soms ook belemmerend kunnen zijn.

Inzicht in de karakterstructuren geven jou als ouder (of verzorger/begeleider) nieuwe inzichten in het gedrag van je kind en de dynamiek die er is binnen het gezin.

Jan en Lisanne Stenekes zijn gespecialiseerd in de karakterstructuren en onze werkwijze bij ECS is hier grotendeels op gebaseerd. Voorheen verzorgden zij maandelijks een ‘live’ informatieavond over de karakterstijlen. Helaas is een samenkomst niet meer mogelijk, maar de informatie die we deelden is wél noodzakelijk voor een goed verloop van het traject van jullie zoon of dochter.

ECS videoserie

Speciaal voor jullie

Speciaal voor jullie ontwikkelden we de ECS videoserie ‘Het karakter van je Kind’. Deze serie bestaat uit een 7 video’s: een intro, een filmpje voor elk van de 5 karakterstructuren én een speciale afsluiter.

Je bekijkt deze serie via ‘Leer Online’ in het hoofdmenu. Op deze pagina vind je de Online Leeromgeving voor Ouders. Via jullie eigen coach krijgen jullie een wachtwoord om toegang te krijgen tot de video’s. Dit wachtwoord passen we maandelijks aan om de exclusiviteit voor ‘onze ouders’ zo goed mogelijk te waarborgen. Vragen over de video’s? Neem dan contact op met je eigen coach.

Back To Top