skip to Main Content

Klachtenregeling ECS

Wij van Expertisecentrum Stenekes streven ernaar altijd de best mogelijke zorg te leveren aan iedereen die wij onder onze hoede nemen. Toch kan het gebeuren dat jij ergens ontevreden of teleurgesteld over bent. Als dat helaas het geval is dan horen wij dat heel graag zo snel mogelijk van jou, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wij zullen er altijd alles aan doen om onze kwaliteit te waarborgen en waar nodig in de toekomst te verbeteren.

Informele klacht

Wij werken en communiceren op een zo helder en transparant mogelijke manier. Onze voorkeur gaat er dus ook altijd naar uit dat je jouw negatieve ervaring direct (of zo snel mogelijk) deelt met de betrokken medewerker. Dit kan zowel mondeling (tijdens een afspraak) als schriftelijk (email naar onze medewerker). Wij registreren dit dan als een informele klacht. In veel gevallen zullen jullie er zeker samen uit kunnen komen.

Onze klachtenfunctionaris Astrid kan jou, wanneer je dat op prijs stelt, eventueel helpen door te bemiddelen. In dat geval vragen we jou onderstaand formulier in te vullen en bij je bericht je verzoek tot bemiddeling aan te geven.

Formele klacht

Komen jullie er samen niet uit? Ontzettend jammer. In dat geval kun je een formele klacht kenbaar maken. Dit gebeurt in alle gevallen schriftelijk: via het klachtenformulier op onze contactpagina of via email of post (naar ons postadres op Hegedyk 9 t.a.v. ‘Klachtenfunctionaris’). Geef een duidelijke omschrijving van je klacht, tegen wie de klacht is gericht en voorzie daarnaast je bericht van je naam, email, telefoonnummer en de datum van indiening. Anonieme of onvolledige inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Onze klachtenfunctionaris Astrid Schram neemt uiterlijk binnen twee werkdagen telefonisch of via email contact met je op om je te laten weten dat de klacht gehoord is en in behandeling zal worden genomen. De klacht wordt binnen 7 werkdagen in behandeling genomen, met een maximale doorlooptijd van 6 weken voor afhandeling. In eerste instantie zal natuurlijk in onderling overleg gezocht worden naar een oplossing.


Belangrijk:
Verzend je je bericht via onderstaand contactformulier? Dan ontvang je een bevestigende email van ons. Na 24 uur nog niks gehoord? En onze mail zit ook niet in je spam? Dan willen we je vragen ons te bellen op ons algemene nummer om dit door te geven.

  KLACHTENFORMULIER EXPERTISECENTRUM STENEKES

  Hulp van buitenaf

  Indien de klacht volgens bovenstaande procedure niet naar tevredenheid wordt afgehandeld is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

  • Via het CBKZ te Gorinchem maken kunnen wij, wanneer nodig, gebruik maken van een externe onafhankelijke klachtencommissie. Het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg) ondersteunt ons bij ons klachtenmanagement, helpt ons te voldoen aan de wettelijke eisen en bieden professionele ondersteuning bij de onafhankelijke afwikkeling van klachten, incidenten en calamiteiten.
  • Is jouw klacht specifiek gericht tegen één van onze SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het SKJ (zie LINK).

  tenslotte

  Wij nemen jouw klacht net zo serieus als ons werk en ons streven is altijd om samen zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. Bij opgeloste klachten wordt (indien gewenst) een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd zodat we het dossier kunnen sluiten.

  Alle klachten, afspraken, de voorgestelde oplossing(en) en data van contact worden door onze klachtenfunctionaris zorgvuldig geregistreerd. Geregistreerde klachten en bijbehorende documentatie worden voor een periode van drie jaar bewaard.

  Back To Top